Fot. archiwum.
Stacja Szczucin k. Tarnowa. Na pierwszym planie widoczny przeładunek z toru normalnego na wąski, dalej pomieszczenia magazynowe części normalnotorowej.