Kolega Kornel zabrał się ochoczo za wycinkę grubszych okazów wyrastających z torowiska,