Budynek stacji Stawiany Pińczowskie W±skie - widok z toru normalnego. Z wewn±trz budynku wyniesiona nawet podłoga... W trawie kompletne torowisko, jedynie niektóre rozjazdy pozbawione s± dĽwigni.