Po oględzinach, otrzymaniu zgody na wyjazd po zgłoszeniu z posterunku odstępowego Jasionna o zwolnieniu się odstępu za pociągiem rozkładowym 2601, wykonianiu zmiany czoła na torze 3 stacji Jędrzejów Wąski, przeprowadzeniu próby hamulca i ostukaniu obręczy przez biegłego rewidenta - zajęliśmy tor główny szlakowy, jako podsył drezynowy S 2801.