Kępa za drogą asfaltową na odcinku Stawiany - Sędziejowice. Poległa po działaniach.