WSPOMNIENIA I PAMIĄTKI

Roman Borowski "Z działalności ZZK w Jędrzejowie"

Henryk Kasprzak "Jędrzejowskie grupy sabotażowo - dywersyjne"

Mieczysław Suchojad  OGÓLNY ZARYS HISTORII POWSTANIA I UPADKU JĘDRZEJOWSKO - BOGORYJSKIEJ "CIUCHCI"