Po wykluczeniu w 2001 roku ze struktur PKP wszystkich kolejek wąskotorowych i niemal rocznej przerwie w ruchu z początkiem sierpnia 2002 roku operatorem na fragmencie sieci Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej zostaje Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Expres Ponidzie" sp. z o.o. - spółka utworzona przez samorządy województwa świętokrzyskiego, które to przejęły w użyczenie część majątku JKD od PKP. Udziałowcami spółki są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa Powiatowe w Jędrzejowie i Pińczowie, Gminy Jędrzejów, Imielno, Kije, Pińczów.  Na dzień dzisiejszy spółka zatrudnia kilkanaście osób prowadzących przewozy turystyczne, remonty taboru i szlaku, organizuje imprezy oraz świadczy usługi dla podmiotów z zewnątrz w oparciu o istniejące, bogato wyposażone zaplecze warsztatowe. Pracownikami są  kolejarze pracujący do 2001 na Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej, będącej pod zarządem Wschodniej Dyrekcji PKP w Lublinie, a prezesem były Naczelnik JKD. Wszyscy oni są jednocześnie mocno zaangażowanymi członkami założonego w 1998r z własnej inicjatywy Stowarzyszenia Sympatyków Zabytkowej Jędrzejowskiej Kolejki Dojazdowej, którego podstawowym celem jest zachowanie kolejki od zapomnienia. Do Stowarzyszenia z biegiem lat przystępowali także i inni miłośnicy kolejki tworząc kilkudziesięcioosobową społeczność. To właśnie dzięki niemu kolejka przeszła ciężki okres transformacji i nadal działa.