Dnia 25 maja 1998r zebrali się sympatycy Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej pod przewodnictwem inicjatora - Naczelnika JKD Edwarda Choroszyńskiego, by w trosce o ochronę zabytku i dalszy jego rozwój, oraz własne miejsca pracy powołać do życia Stowarzyszenie Sympatyków Zabytkowej Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej w Jędrzejowie. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 12 października 1998 dokonana została na wniosek Komitetu Założycielskiego "Stowarzyszenia Sympatyków Zabytkowej Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej" w Jędrzejowie rejestracja Stowarzyszenia. Początkowo skupiało ono 37 członków - głównie pracowników Sekcji Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej i ich rodzin, by w kolejnym roku liczba ta podwoiła się. Dzięki działalności Stowarzyszenia i zaangażowaniu jego członków kolejce udało się przetrwać trudny okres przemian na PKP - wykluczenie z jej struktur kolei jędrzejowskiej oraz zmianę właściciela przypieczętowaną powstaniem prowadzącej ruch spółki samorządowej - Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa "Ciuchcia Expres Ponidzie" sp. z o.o. (wszyscy pracownicy są również członkami SSZJKD). Udało się jednocześnie uchronić przed zniszczeniem wiele cennych egzemplarzy taboru (w tym parowóz Px48-1724), budowli, narzędzi czy archiwaliów oraz zapobiec degradacji szlaku. Dziś Stowarzyszenie pełni nie mniej znaczącą rolę - pozyskuje fundusze na rzecz kolejki, wspomaga jej działalność na zasadzie wkładu pracy i środków wolontariuszy, dba o ciągły rozwój - słowem, by "Ocalić od zapomnienia".

   Nowi członkowie raczej nie są już związani miejscem zamieszkania z Jędrzejowem, by dać im możliwość swobodnego działania we własnym rejonie, a tym samym usprawnić pracę Stowarzyszenia, powołane zostały do życia nieformalne koła - oddziały terenowe. I tak w chwili obecnej SSZJKD posiada następujące oddziały: