Stawiany Pińczowskie już tylko W±skie - pożegnanie przejazdów pasażerskich Kielce - Busko Zdrój 10 X 2004