Historyczne fotografie
 Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej

Podług porządku chronologicznego: