MOZGAWA  <<<
BOCZN. PAŁAC WIELOPOLSKICH <<<

CHROBERZ - siedziba WDZ Nr 4 

>>> NIEPROWICE

Położenie osi stacji km.: 23,647
Szlak: Umianowice - Cudzynowice 

Typ: post. odst., ładownia, przyst. osob.
Znak wywoławczy: ?
Ilość torów: 4
Maksymalna pojemność: 61 wagonów
Budynek stacyjny: 1924 r.
Inne budynki:  
Regulamin techniczny: dostępny
Stan obecny: Nieczynna, zamieszkana

> GPS: 50°24'59.35"N 20°33'03.06"E
> Wysokość npm.: 199 m
> J
ak trafić na stację - mapka
> Opis przystanku Chroberz
> Ciekawostki
> Warto zobaczyć na terenie przystanku
> Atrakcje najbliższej okolicy
> Przegląd szlaku do następnej stacji
> Galeria zdjęć

Stacja Pińczowskich Kolei Dojazdowych. Budynek stacyjny powstał w 1924 r. Funkcjonowała tu również ładownia, posterunek odstępowy i siedziba zawiadowcy odcinka drogowego nr 4 zawiadującego szlakiem od Umianowic do Cudzynowic. Szlak od Mozgawy, opuszczający przed Chrobrzem dolinę Nidy, charakteryzował się dużą niestabilnością podbudowy torowiska, co objawiało się licznie występującymi osuwiskami. Mimo przeróżnej maści środków zapobiegawczych i fachowych ekspertyz, stały się one jednym z przysłowiowych gwoździ do trumny połączenia Pińczowa z Wiślicą. Dziś układ odciążenia toru, systemu szwajcarskiego, za pomocą wiązek szyn jest nie lada gratką dla złomiarzy, a wzmacniające zbocze góry chroberskiej klatki z podkładów znalazły zastosowanie w rozmaitych technologiach grzewczych. Do niedawna na złomowisku w Chrobrzu można było podziwiać także lokomotywki pracujące niegdyś na stycznej z PKD kolejce cegielnianej w Kolosach, ale i one zapewne są już historią. Od lat czynione są starania o przywrócenie połączenia Chrobrza z Pińczowem przez co światlejszych społeczników, niestety po dziś dzień bezskuteczne...