ZŁOTA PIŃCZOWSKA <<<

JURKÓW 

>>> WIŚLICA

Położenie osi stacji km.: 34,592
Szlak: Umianowice - Cudzynowice 

Typ: ładownia, przyst. osob.
Znak wywoławczy: ?
Ilość torów: 2
Maksymalna pojemność: 5 wagonów
Budynek stacyjny: pudło wagonowe
Inne budynki:  
Regulamin techniczny: dostępny
Stan obecny: Nieczynna

> GPS: 50°21'06.67"N 20°38'28.90"E
> Wysokość npm.: 204 m
> J
ak trafić na stację - mapka
> Opis przystanku Jurków
> Ciekawostki
> Warto zobaczyć na terenie przystanku
> Atrakcje najbliższej okolicy
> Przegląd szlaku do następnej stacji
> Galeria zdjęć

Podobnie jak w przypadku ładowni Złota Pińczowska ładownia Jurków nie posiadała posterunku ruchu. Odbywał się on również na podstawie telefonicznego porozumienia między stacją Wiślica i Pińczów. Obsługę zapewniała stacja taryfowa i opiekuńcza Wiślica. Poza torem głównym znajdował się tu tor na i wyładunkowy Nr 3 (98 m) mogący pomieścić do pięciu wagonów. Klucze zwrotnicowe i wykolejnicowe znajdowały się na kontrolnej tablicy kluczowej w Wiślicy. Pochylenie toru głównego w kierunku stacji Wiślica wynosi 9 promili. Nie ma łączności telefonicznej. Na przystanku osobowym znajdowała się nieoświetlona poczekalnia (z wagonu). Odprawy podróżnych i bagażu dokonywał kierownik pociągu.