NIEPROWICE <<<

ZŁOTA PIŃCZOWSKA - nie wszystko złoto... 

>>> JURKÓW

Położenie osi stacji km.: 28,514
Szlak: Umianowice - Cudzynowice 

Typ: ładownia, przyst. osob.
Znak wywoławczy: ?
Ilość torów: 3
Maksymalna pojemność: 8 wagonów
Budynek stacyjny: pudło wagonowe
Inne budynki:  
Regulamin techniczny: dostępny
Stan obecny: Nieczynna

> GPS: 50°23'02.10"N 20°35'33.43"E
> Wysokość npm.: 197 m
> J
ak trafić na stację - mapka
> Opis przystanku Złota Pińczowska
> Ciekawostki
> Warto zobaczyć na terenie przystanku
> Atrakcje najbliższej okolicy
> Przegląd szlaku do następnej stacji
> Galeria zdjęć

Ładownia Złota Pińczowska nie posiadała posterunku ruchu. Odbywał się on na podstawie telefonicznego porozumienia między stacją Wiślica i Pińczów. Jej obsługi dokonywano pociągami wyprawianymi ze stacji taryfowej i opiekuńczej w Wiślicy. Poza torem głównym znajdowały się tu: tor na i wyładunkowy Nr 3 (96 m) oraz tor oporowy odstawczy Nr 5 (66 m). Jednorazowo można było podstawić do ośmiu wagonów. Klucze zwrotnicowe i wykolejnicowe znajdowały się na kontrolnej tablicy kluczowej w Wiślicy. Natomiast na przystanku osobowym znajdowała się poczekalnia (z wagonu) i... kasa biletowa. Kasjer biletowy dokonywał odprawy podróżnych w godzinach od 5 do 20:30. Odprawy bagażu i podróżnych poza godzinami urzędowania kasjera dokonywał kierownik pociągu. W pomieszczeniach służbowych zainstalowano oświetlenie elektryczne, tory stacyjne, podobnie jak ładownia nie były oświetlone. Na podstawie umowy bocznicowej Nr 14 z dnia 30 listopada 1955 r. funkcjonowała tu także bocznica Cukrowni Łubna w Kazimierzy Wielkiej - Skład buraków w Złotej Pińczowskiej odgałęziająca się od toru Nr 1. Posiadała ona łączność telefoniczą pocztową z dyżurnym ruchu w godzinach od 8 do 15. Wagony na niej były popychane przez lokomotywę PKP, która mogła się poruszac na całej jej długości. Za pkt.24 W czasie wjazdu parowozem z wagonami na bocznicę przez rozjazd Nr 1 parowóz winien być zawsze umieszczony od spadku tj. od strony stacji Pińczów.