HAJDASZEK <<<

STAWIANY PIŃCZ. WĄSK. - niespełnione nadzieje przeładunku.

>>> SĘDZIEJOWICE
>>> BOCZ. GARTATOWICE

Położenie osi stacji km.: 27,530
Szlak: J-jów W. Os. - Szczucin k/T. W.

Typ: Styczna
Znak wywoławczy: ?
Ilość torów: 15
Maksymalna pojemność: 145
Budynek stacyjny: 1955 r. - wyburzony
Inne budynki: Waga wagonowa.
Regulamin techniczny: dostępny
Stan obecny: nieczynna, nieobsadzona

> GPS: 50°35'05.33"N 20°35'30.75"E
> Wysokość npm.: 215m
> J
ak trafić na stację - mapka
> Opis stacji Stawiany Pińcz. Wąsk.
> Ciekawostki
> Warto zobaczyć na terenie stacji
> Atrakcje najbliższej okolicy
> Przegląd szlaku do następnej stacji
> Galeria zdjęć
> Regulamin techniczny z 1967 roku.

Duża jak na warunki Kolei Jędrzejowskiej stacja styczna przeładunkowa. Powstała w latach pięćdziesiątych jako alternatywa dla koniecznej, kosztownej budowy stałych mostów nad Nidą w obliczu wzrastających przewozów masy towarowej na wąskim torze. Możliwość taką dała budowa linii normalnotorowej do Buska. Po wprowadzeniu wagonów - transporterów wąskotorowych, umożliwiała ich załadunek i prowadzenie pociągów transporterowych na przyległych szlakach (do Bogorii i do Pińczowa) zmniejszając czasochłonność i tym samym koszty przeładunku. W wyniku spadku liczby przewożonych towarów, nieopłacalnym stało się podsyłanie lokomotyw luzem do obsługi pociągów z Jędrzejowa - z rokiem 1993 zawieszono ruch towarowy, uruchamiając sporadyczne tzw. pociągi komercyjne. Stacja została opuszczona, a okoliczna ludność zrobiła swoje dopuszczając się kradzieży i totalnej dewastacji majątku kolejowego. Po 11 letniej przerwie, staraniem Miłośników Kolei i Jędrzejowskich Kolejarzy w dniu 20.10.2007r do Stawian Pińczowskich zawitał specjalny pociąg towarowo - osobowy prowadzony przez parowóz Px48-1724. Nie ustajemy w staraniach na rzecz przekształcenia obszaru stacji i przeładunków w kolejną atrakcję turystyczną w obliczu możliwości przywrócenia ruchu na sąsiednim szlaku normalnotorowym!