Stacje Jędrzejowskiej Kolejki Dojazdowej

Temat jak na razie jest tylko zasygnalizowany bowiem planowany jest wyczerpujący opis każdej ze stacji i jej otoczenia. Jeśli tylko posiadacie jakieś materiały... 

Stacje czynne z możliwością prowadzenia ruchu pociągów i planowanych przejazdów drezynowych / Nieistniejące budynki stacyjne

 Jędrzejów Wąski --- Jasionna --- Motkowice --- Umianowice --- Pińczów

Stacje i przystanki oczekujące na uruchomienie, pociągi i turystów (z istniejącym układem torowym) / Nieistniejące budynki stacyjne


JKD

Kierunek Cudzynowice: Młodzawy - Mozgawa - Chroberz - Nieprowice - Złota Pińczowska - Jurków - Wiślica
Kierunek Bogoria: Hajdaszek - Stawiany Pińczowskie Wąskie - Sędziejowice - Chmielnik - Strojnów - Drugnia - Potok Wąsk. - Raków Opatowski

Dawne stacje kolejki z zachowanymi budynkami lecz bez układów torowych / Nieistniejące budynki stacyjne


JKD

Kierunek Bogoria: Rakówki - Arkuszów - Wola Malkowska - Bogoria
Kierunek Cudzynowice: Brodek - Kolosy - Jadzinek - Bugaj - Broniszów - Cudzynowice
Kierunek Kocmyrzów: Kazimierza Wielka - Donosy/Odonów - Wielgus/Nagórzany - Ksawerówka - Kościelec Wąsk. - Stągniowice - Szreniawa Miech. - Proszowice - Posądza - Łyszkowice - Biurków - Zielona - Kocmyrzów Wąsk.
Kierunek Charsznica: Topola Pińcz. - Skalbmierz - Podgaje - Działoszyce - Słaboszów - Janowice - Kalina Wielka - Kalina Mała - Miechów Wąsk. - Chodów - Charsznica Wąsk.
Kierunek Iwaniska: Przyborowice - Gryzikamień - Iwaniska
Kierunek Jędrzejów: Jędrzejów Wąsk.Osob.
Kierunek Tarnobrzeg: Józefów Kielecki - Nawodzice - Jachimowice - Koprzywnica - Ciszyca - Tarnobrzeg
Kierunek Szczucin: Dobra Sztambergi - Staszów Wąsk. - Rytwiany - Sichów - Sieragi - Łubnice Buskie - Zborówek - Komorów Wąsk. - Rataje Wąsk. - Szczucin K. Tarnowa Wąsk.

Stacje JKD wg linii łączących dawne węzły sieci

  Alfabetyczny wykaz stacji JKD